Szavakon túl

Ha már az önismeret, élettapasztalatok révén van képünk önmagunk határairól, a következő lehetőség a határokon vagy azokon túli tapasztalás. Olyan helyzetek megélése, amelyben “biztonságos vészhelyzetben” kaphatunk iránytűt további fejlődésünkhöz, vagy akár válaszokat a bennünket foglalkoztató kérdésekre. Mindezekben a helyzetekben a közös, a szavakon túli tudatállapot megélése, amelyben lényünk egésze vesz részt a helyzetben. Ezek a ma emberének rituáléi, amelyeken átkelve és a tapasztalatokat egyéni terápiában feldolgozva változik az addig önmagunkról kialakított kép is, erősebb önbizalomra teszünk szert.

Integrált Kifejezés és Táncterápia                                                     Transztánc

Feszültség, Stressz- és Traumaoldó gyakorlatok – TRE                Watsu